VİZYON ATÖLYESİ

KENTSEL VİZYON PLATFORMU

SAYFAYI KAYDIRIN

Kentsel Vizyon Platformu, kentlerin geleceğini yeniden düşünmek için NEF ve Kentsel Strateji ortaklığı ile 17 Ağustos 2013’te kuruldu.

 

Platform; kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile bölge, kent ve mahalle ölçeğinde yeni planlama yaklaşımları ve modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

 

Ekibimiz katılımcı ve program odaklı işbirliği ortamları ile vizyon ağları yaratarak çalışıyor ve faaliyetlerine Vizyon Atölyesi’nde devam ediyor.

 

Dünden Bugüne:

Vizyon, Tasarım ve Sosyal Etki temaları çerçevesinde 2 yılda 81 Kent 81 Vizyon, On Proje Onlarca Etki ve 39 Kent 1 İstanbul olmak üzere 228 katılımcının dahil olduğu 3 program düzenledi.

 

2016 yılında ise yeni programlar, etkinlikler ve eğitimler ile Anadolu kentlerini dolaşarak Vizyon Ağı oluşturmayı planlıyoruz.

 

Etkilerimiz:

  • Farklılık ve farkındalık
  • Stratejik ve taktiksel düşünce
  • Disiplinler arası işbirlikleri
  • İş ve girişim olanakları

VİZYON ATÖLYESİ

Vizyon Atölyesi 2015 yılında Sanayi Mahallesi’nde yer alan NEF 09’da açıldı. Atölye'yi üçe ayıran mekânsal fonksiyonlar aynı zamanda üretim sürecimizi de simgeliyor.

 

 

Çeşitli disiplinlerden uzmanları ve öğrencileri, farklı sektörleri ve kurumları bir araya getirerek Bir Arada; Birlikte ve Birikimle çalışıyor.

 

4TEMA 5PROGRAM

Amaç; Kentlerin vizyon ve eylem çerçevesinde yeniden kurgulanması için yol haritaları hazırlanması.

 

İşbirliği; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Belediyeler

Hedef Kitle; Uzmanlar ve Öğrenciler

 

 

Amaç; Her biri Avrupa ve Anadolu kentlerinin bazılarından büyük 39 ilçenin farklılık gösteren dönüşüm dinamiklerinin ortaya çıkarılması ve İstanbul vizyonu çerçevesinde imar planlarına altlık oluşturacak stratejilerin kentsel gelişim şemaları haline getirilmesi.

 

İşbirliği; İBB, İSTKA, İlçe Belediyeleri

Hedef Kitle; Planlama ve Tasarım Ofisleri, Öğrenciler

 

Amaç; Dönüşüm projelerinin mekan ve yaşama olan etkilerinin değerlendirilmesi ve etkilerin minimize edilmesi için sosyal etki analizi yapılması.

 

İşbirliği; Üniversiteler, Dernekler

 

Hedef Kitle; Şehir Plancıları, Sosyologlar, İletişimciler, Yerel Liderler

 

 

KAMUSAL ALAN

Amaç; İstanbul’un E-5 ve TEM arasında yeni yaşam koridoru oluşturularak, koridor üzerinde nefes alanları yaratılması.

 

İşbirliği; İBB

Hedef Kitle; Tasarımcılar (şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı), ekonomist

 

Amaç; Mahallerimizde çok eksik olan park, açık alan, eğitim, sağlık ve ibadet gibi sosyal donatıları hedeflenen miktarda artırılması.

Hedef Kitle; Üniversiteler, belediyeler, planlama ve tasarım ofisleri, mahalleliler

 

YAYINLAR

İLETİŞİM

info(at)kentselvizyon.org